💤 Nachtrust (periode)

Tussen 23.00 uur en 08.00 uur geldt bij ons de nachtrustperiode 🛌 (m.u.v. een door De Sallandshoeve georganiseerd evenement/feestavond, dan hanteren wij een nachtrust tussen 00:00 uur en 08.00 uur op het evenemententerrein).

Dit betekent dat het niet toegestaan is om geluidsveroorzakers 🔇 te gebruiken en dat je met het stemvolume rekening dient te houden met de omwonenden. Je wordt vriendelijk verzocht om het gebruik van gemotoriseerde voertuigen tot een minimum te beperken.

Indien u de nachtrustperiode verstoort, kan dit een reden zijn tot (onmiddellijke) verwijdering van ons park zonder restitutie. Indien borg betaald is zullen wij deze inhouden.